دعوتنامه jiexpo

آبان ماه 1391 - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

پیرو دعوت نامه سفارت جمهوری اسالمی ایران در اندونزی و سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص برگزاری سومین نمایشگاه. » Muslim World BIZ « در مرکز همایشهای . ازدومین چاپ کتاب توریسم اسالمي، دیدارسفیر، اختتامیه، غرفه سازي و نمایشگاه)Jiexpo ، دیدار بارئیس اتحادیه نمایشگاهي. اندونزي،(. تحلیل: کشور اندونزی بزرگترین کشور.


آبان ماه 1391 - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

پیرو دعوت نامه سفارت جمهوری اسالمی ایران در اندونزی و سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص برگزاری سومین نمایشگاه. » Muslim World BIZ « در مرکز همایشهای . ازدومین چاپ کتاب توریسم اسالمي، دیدارسفیر، اختتامیه، غرفه سازي و نمایشگاه)Jiexpo ، دیدار بارئیس اتحادیه نمایشگاهي. اندونزي،(. تحلیل: کشور اندونزی بزرگترین کشور.


Pre:رسانه های سنگ زنی در توپ، لوله آسیاب ذغال سنگ
Next:وبلاگ سنگ شکن