سیستم های زاویه

"آموزش مبانی سیستم های مخابراتی - درس 3: مدولاسیون های زاویه .

3 ژوئن 2017 . برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: .faradars/fvtel95111 در زندگی روزمره، تکنولوژی پر قدرتی که امکان برقراری ارتباط تقریباً فوری با مردم سراسر دنیا را فراهم کرده است، تکنولوژی مخابرات می باشد. امروزه تکنولوژی های نوین مخابراتی چگونگی انجام کارها را تغییر داده است. صنایع.


تأثیر شیب پنل های فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از .

15 ا کتبر 2013 . ﺣﺮﻛﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃـ. ﻲ. ﺭﻭﺯ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫـﺎ. ﻱ. ﻣﺨﺘﻠـﻒ. ﺳﺎﻝ، ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻧﺮژﻱ ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﺐ ﻭ ﺟﻬـﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪﻩ ﻫـﺎﻱ ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪﻱ ﺍﺯ. ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﻨـﻞ ﻫـﺎﻱ. ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺭﺩﻳﺎﺏ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﺤﻈـﻪ ﺍﻱ ﻣﺴـﻴﺮ ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻭ.


زاویه دید در دوربین های مدار بسته - دوربین مدار بسته

11 سپتامبر 2017 . زاویه دید افقی و همچنین تمرکز در چشم انسان به نسبت عمومی زیادتر است ، اکثر نمایشگر ها را به شکل افقی تولید می نمایند . زاویه دید در دوربین های مدار بسته به خصوصیاتی مرتبط است ؟ فاصله کانونی لنز : در سیستم های نوری مانند لنز دوربین های مدار بسته ، فاصله کانونی به میزان واگرایی (دیفیوز ) شدن یا همگرایی.


دینامیک سیستم های قدرت - Works Bepress

13 مه 2017 . پردازد که از پیچیده ترین سیستم های دینامیکی هستند . درک دینامیک سیستم قدرت بدون فهم فیزیکی و اصول اساستی نن نستان نیست . ایتن درس قتدب بت. ه قتدب بته. نموزش رفتار دینامیکی و پایداری زاویه ای و پایداری ولتاژ در سیستم های قتدرت بترای دانوت وی. ان و محققتین. جوانی که می خواهند به صنع برق وارد.


: زاویه حد - دانشنامه رشد

کاربرد های زاویه حد: جهت کنترل مسیر نور های خروجی و هدایت آنها بر فصل مشترک محیط ها در دستگاه های نوری از این مفهوم استفاده می شود. سیستم هایی که در آنها تابش های شعاعی مطرح است و فصل مشترک محیط ها شعاع های کرات فرضیی می باشد که مؤلفه های نور خروجی در مسیر شعاع کرات قرار می گیرد و مسأله تقارن شعاعی پیدا می کند و از.


سنسورهای زاویه - فرانگار تبریز

همانطور که از نمودار باال مشخص است، خروجی سنسور به ازای زاویه. های بین w1. و w2. از صفر الی. 03. ولت تغی. یر می. کند. ) یا خروجی. آنالوگ جریان. 4. الی. 63. میلی. آمپر. ( و خارج از این محدوده خروجی سنسور برابر صفر ولت می. باشد . سنسورهای. ش. رکت فرانگار تبریز. در دو. نوع زاویه ثابت ) با محدوده زاویه. ای قابل سنجش ثابت ( و.


"آموزش مبانی سیستم های مخابراتی - درس 3: مدولاسیون های زاویه .

3 ژوئن 2017 . برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: .faradars/fvtel95111 در زندگی روزمره، تکنولوژی پر قدرتی که امکان برقراری ارتباط تقریباً فوری با مردم سراسر دنیا را فراهم کرده است، تکنولوژی مخابرات می باشد. امروزه تکنولوژی های نوین مخابراتی چگونگی انجام کارها را تغییر داده است. صنایع.


سیستم‌های کنترل خودکار پرواز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سیستم‌های کنترل پرواز خودکار(Automatic Flight Control Systems: AFCS)، سیستم‌هایی هستند که شامل سطوح کنترل پرواز مانند ایلرون ها، اولویتور و غیره به همراه مکانیزم‌های مرتبط با آن‌ها مثل سروو-اکچویتور ها(Servo-Actuators)، سنسورهای مختلف مانند ژیروسکوپ، کامپیوترهای پروازی می‌باشند، که از آن‌ها برای کنترل مسیر پرواز،.


Slide 1

دليل اينكه روش مكان ريشه را مي توان براي سيستم هاي زمان-گسسته تعميم داد آن است كه معادله مشخصه سيستم هاي زمان-گسسته از همان نوع مانند مكان ريشه در صفحه S است. معادله مشخصه سيستم ذيل مطابق رابطه ارائه شده مي باشد كه مشابه معادله تحليل مكان ريشه در صفحه S است: طراحي بر اساس مكان ريشه. شرايط زاويه و اندازه: در بسياري از.


های فتوولتائیک و زاویه بهینه برای سیستم ی ردیاب خورشید ارزیابی

ارزیابی. ردیاب خورشید. ی. و زاویه بهینه برای سیستم. های فتوولتائیک. امید گزانه. -. مجتبی بیگلری. دانشجوی. کارشناسی ارشد. مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه سمنان. -. Omidgazanehgmail. استادیار گروه مهندسی. مکانیک. دانشگاه سمنان. چکیده. در دنيا. ی. امروز. ی. به. کارگ. ري. ی. انرژ. ی. ها. ی. تجد. دی. یپذ. ر. مهم. یتر.


زاویه دید در دوربین های مدار بسته - دوربین مدار بسته

11 سپتامبر 2017 . زاویه دید افقی و همچنین تمرکز در چشم انسان به نسبت عمومی زیادتر است ، اکثر نمایشگر ها را به شکل افقی تولید می نمایند . زاویه دید در دوربین های مدار بسته به خصوصیاتی مرتبط است ؟ فاصله کانونی لنز : در سیستم های نوری مانند لنز دوربین های مدار بسته ، فاصله کانونی به میزان واگرایی (دیفیوز ) شدن یا همگرایی.


سیستم های زاویه,

دینامیک سیستم های قدرت - Works Bepress

13 مه 2017 . پردازد که از پیچیده ترین سیستم های دینامیکی هستند . درک دینامیک سیستم قدرت بدون فهم فیزیکی و اصول اساستی نن نستان نیست . ایتن درس قتدب بت. ه قتدب بته. نموزش رفتار دینامیکی و پایداری زاویه ای و پایداری ولتاژ در سیستم های قتدرت بترای دانوت وی. ان و محققتین. جوانی که می خواهند به صنع برق وارد.


ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت

ﻣﻘﺪﻣﻪ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت. (. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ac. ﺗﻜﻔﺎز و ﺳﻪ ﻓﺎز،. ﺗﻮان و .) -2. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي. (. اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺳﺮي ﺧﻂ. ) -3. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺎﭘﺎﺳﻴﺘﺎﻧﺲ. (. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزﻧﻲ. ) ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي. (. اﻣﭙﺪاﻧﺲ. ﻣﻮازي ﺧﻂ. ) -4. رواﺑﻂ وﻟﺘﺎژ. -. ﺟﺮﻳﺎن در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي. (. ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ... ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎﻟﺺ، زاوﻳﻪ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺻﻔﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت واﺣﺪ اﺳﺖ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮان. ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮان ﻇﺎﻫﺮي و اﻧﺮژي.


سیستم های زاویه,

تفکر سیستمی پیشرفته از زاویه ای نو - آپارات

13 آوريل 2018 . تفکر سیستمی پیشرفته از زاویه ای نو . تحقیق رشته مدیریت، تفکر مدیریتی، سیستم پیشرفته مدیریتی، تفکر سیستمی، تفکر سیستمی در مدیریت،     چکیده: در این نوشتار ابتدا تعریف ساده ای از سیستم ارائه می شود و انواع سیستم های شناسایی شده (مکانیکی، ارگانیکی و اجتماعی) تشریع می شوند.


اواپراتور سقفی زاویه دار | Evepartor | شرکت آرشه کار

طراحی اواپراتور سقفی زاویه دار به صورتی است که جریان هوای داخل سالن توسط فن معکوس شده و از روی کویل عبور و به صورت ملایم داخل سالن دمیده می شود و از پرتاپ..


ﻣﮑﺎن هﻨﺪﺳﯽ از ﻗﻄﺐ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻂ

ﻣﮑﺎن هﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻄﯽ ﮐﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻂ. (. ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ. –. ﻣﺤﻮر ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﻣﺤﻮر. ﻋﻤﻮدﯼ. –. ﻣﺤﻮر ﻣﻮهﻮﻣﯽ. ) ﻓﻘﻂ ﺷﺮط زاوﻳﻪ. (**). را ارﺿﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﮑﺎن هﻨﺪﺳﯽ رﻳﺸﻪ هﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ. ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . •. رﻳﺸﻪ هﺎﯼ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ. (. ﻗﻄﺐ هﺎﯼ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ. ﻣ). ﺘﻨﺎﻇﺮ. ﺎﺑ. ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮ. ﻩ ﻣﻌﻴﻦ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ. اﻧﺪازﻩ. (*). ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . •. ﻣﻘﺪﻣﺘﺎ. " اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زاوﻳﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﮐﻪ از ﻗﻄﺐ هﺎ و ﺻﻔﺮهﺎﯼ ﻣﺪار ﺑﺎز ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﯽ s.


مشاهده مقاله | پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک (SAXS)

از آن جایی که پرتو ایکس در کنار حفره های باز؛ حفره های بسته را نیز ارزیابی می کند با استفاده از SAXS می توان تخلخل مواد را تعیین کرد.اگرSAXS در آنالیز مواد نانومتخلخل به کار گرفته شود دقت کمی خواهد داشت. 2- اجزای تشکیل دهنده سیستم پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک و نحوه عملکرد آن دستگاه SAXS شامل منبع تولید.


کنترل زاویه پیچ هواپیما با کنترل کننده فازي و تناسبی- مشتقی .

15 جولای 2017 . کنترل هوشمند سیستم هدایت هواپیما شامل بخش هاي مختلف کنترلی از قبیل کنترل زاویه پرواز و یا کنترل ارتفاع، کنترل زاویه پیچ، کنترل هوشمند خطا و غیره می باشد. در این مقاله قسمتی از یک سیستم کنترل ناوبري هواپیما شامل هدایت هواپیما در آسمان در راستاي افق جهت کنترل زاویه پیچ هواپیما و اصلاح خطاي ماندگار و.


سیستم های زاویه,

کاربرد حفاظت ناحيه گسترده براي مقابله با خاموشي هاي سراسري ناشي .

در اين مقاله يک سيستم حفاظت ناحيه گسترده براي مقابله با خاموشي هاي گسترده ناشي از ناپايداري هاي زاويه اي پيشنهاد مي شود. در ابتدا خاموشي وسيع، مدل سازي شده و سپس سناريوهاي منجر به خاموشي گسترده استخراج خواهند شد. با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي، حوادثي که منجر به وقوع ناپايداري زاويه اي در سيستم مي شوند تعيين مي.


projection - خانه

سيستم هاي نمايش سه بعدي اصولا مبتني بر ارائه تصوير به هر چشم ها از زاويه اي اندكي متفاوت با ديگري است، يعني دقيقا مشابه آن چه كه در زنگي و در ديد مستقيم اشياء توسط چشم انسان اتفاق مي افتد. ين نحوه نمايش علاوه بر افزايش قدرت ديد ، موجب درك بهتر و دقيق تري از اشياء پيچيده مي شود و پلانتاريوم ها، طراحان و سازندگان شبيه ساز.


یو پی اس ایران – تولید برق از هر زاویه ای با پنل های خورشیدی نسل جدید

24 دسامبر 2015 . به گزارش برق نیوز، در حال حاضر صفحات خورشیدی به عنوان یکی از کاربردی ترین فناوری های در حال توسعه جهان محسوب می شوند. اما آنها همواره یک مشکل محدود کننده دارند که آن چیزی نیست جز لزوم تابش نور خورشید از زاویه ای مناسب به آنها. در این صورت بازده کاری آنها افزایش قابل توجهی پیدا می کند اما همیشه چنین امکانی.


طراحی یک آنتن آرایه ای هوشمند با قابلیت تنظیم زاویه کجی دلخواه برای .

در این مقاله، طراحی یک آنتن آرایه ای هوشمند با زاویه کجی دلخواه و حذف اثر تداخل به منظور بهکارگیری در شبکه نسل سوم تلفن همراه ارائه شده است. در سیستم های مخابرات سلولی نسل سوم با توجه به اهمیت کنترل تداخل، افزایش سطح توان دریافتی و ارسالی به کاربر اصلی جهت بهبود در کیفیت و سرعت انجام فرایند بهینه سازی شبکه سلولی،.


متن کامل (PDF)

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻧﻔﺖ- ﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰﻥ ﺍﺯ ﻧﻔﺖ- ﺗﺮ ﺑﻪ ﺁﺏ- ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ. ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺯ ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ. ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻫﮕﺰﺍﻥ/ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺩﻛﺎﻥ- ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ- ﺗﻴﻐﻪ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ. ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ، ﺑﺎﺭ.


ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺪار ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻋﻤﻴﻖ ( ) در ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺎﻟﻤﻦ

25 ژانويه 2017 . ﻋﻼﺋﻢ و اﺧﺘﺼﺎرات. 123. →. ﺑﺮدار ﻣﻜﺎن زﺑﺎﻟﻪ. ﻓﻀﺎﻳﻲ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻫﻮاره. GPS. و ﮔﻴﺮﻧﺪه. GPS. روي ﻣﺎﻫﻮاره. زاوﻳﻪ. Declination. زاوﻳﻪ. Right Ascension. →. ﺟﻬﺖ x. ﻣﺤﻮر ﻣﺨﺘﺼﺎت. ECI. → . ﻣﺴﺎﻓﺖ. ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒﻲ دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﭘﻴﻤﺎﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ راﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .]1[. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﮔﻴﺮﻧﺪه. ﻫﺎي. GPS. ﻓﻀﺎﺑﺮد ﺑﺎ ﭘﺮدازش زﻣﻴﻨﻲ ﻣﺜﻞ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻣﻴﻨﻲ، دﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪار را. اﻓﺰاﻳﺶ. ﻣﻲ.


شیب گردآورهای خورشیدی - نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی

واژه های کلیدی: انرژی خورشیدی، تابش، گردآور خورشیدی، زاویة بهینة شیب، سامانة تركیبی خورشیدی، نمای جنوبی. این مقاله برگرفته از پایان نامة کارشناسی ارشد نگارنده سوم تحت عنوان: "طراحی سیستم ترکیبی خورشیدی و جزئیات اجرایی آن برای. تامین آب گرم مصرفی و بخشی از گرمایش موردنیاز ساختمان در شهر تهران" در رشتة انرژی.


Pre:سنگ زنی مواد معدنی شرکتهای کلکته
Next:هسته خرما جدا پوسته ترقه