گوگل tecrushing ترجمه و غربالگری

گوگل tecrushing ترجمه و غربالگری,

معنی screening - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی screening = عمل سرند کردن یا برگزیدن، غربالگری (رجوع شود به:screen)، دیواره، پاراوان، تجیر، تور سیمی، مواد غربال شده، سرند.


Newborn Screening Test - HealthLink BC

7. تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از. 130. زبان ارائه می. گردد . Farsi - Number 67. December 2016. آزمایش غربالگری نوزاد. Newborn Screening Test. چرا نوزادم به آزمایش غربالگری نیاز دارد؟ احتمال دارد که کودک در زمان تولد مبتال به بیماری. های خاصی باشد، حتی. اگر نشانه. های بیماری مشاهده نشده باشد. ت. شخیص.


معنی screening - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی screening = عمل سرند کردن یا برگزیدن، غربالگری (رجوع شود به:screen)، دیواره، پاراوان، تجیر، تور سیمی، مواد غربال شده، سرند.


Newborn Screening Test - HealthLink BC

7. تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از. 130. زبان ارائه می. گردد . Farsi - Number 67. December 2016. آزمایش غربالگری نوزاد. Newborn Screening Test. چرا نوزادم به آزمایش غربالگری نیاز دارد؟ احتمال دارد که کودک در زمان تولد مبتال به بیماری. های خاصی باشد، حتی. اگر نشانه. های بیماری مشاهده نشده باشد. ت. شخیص.


گوگل tecrushing ترجمه و غربالگری,


Pre:عوارض جانبی برای سلامتی به دلیل فرآیند مواد سنگ زنی
Next:چینی تجهیزات استخراج معادن غنا