فولاد میکرو

فولاد کم‌آلیاژ پراستحکام - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فولاد کم‌آلیاژ پراستحکام که گاه «ریزآلیاژ» نیز نامیده می‌شود، نوعی فولاد آلیاژی است که با افزودن مقدار اندکی از عناصر آلیاژی مانند وانادیم، کلمبیم و تیتانیم تهیه می‌شود و برتری‌هایی بر فولاد کربنی معمولی دارد. به سبب استحکام زیاد ریزآلیاژها، این‌گونه فلزات را می‌توان در ساخت قطعات باریک به کار برد. در صنایعی که کاهش وزن در.


فولاد آلیاژی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آلیاژ فولاد (به انگلیسی: Alloy steel) فولادی است که با عنصرهای گوناگون به صورت آلیاژ درآمده، برای بهبود ویژگی‌های مکانیکی فولاد می‌توان از ۱٫۰ تا ۵۰٪ از وزن آن را آلیاژ کرد. آلیاژهای فولاد دو دسته‌اند: فولاد کم‌آلیاژ و فولاد پُرآلیاژ. تفاوت میان این دو، می‌توان گفت، قراردادی است: اسمیت و هاشمی تفاوت این دو را در ۴٫۰٪ دانسته‌اند در حالی که.


فولاد میکرو آلیاژ - شرکت فولاد حامیران

فولاد کم آلیاژ پر استحکام با افزودن مقدار اندکی از عناصر آلیاژی مانند وانادیم،کلمبیم و تیتانیم تهیه می شود و با عنوان «فولادهای میکرو آلیاژی» نیز شناخته می شود، میکرو الیاژ برتری هایی بر فولاد کربنی معمولی دارد.


جوشکارى فولاد هاى میکرو آلیاژى | وبلاگ مهندسی مکانیک (جوشکاری و .

14 آوريل 2009 . جوشکاری فولادهای HSLA با استفاده از فولاد با استحکام بالاتر می توان ضخامت و وزن را کاهش داد. علاوه بر این، .


فولاد میکرو آلیاژ - کاسه پیستون راد & توخالی پیستون راد

فولاد میکرو آلیاژ, تو می توانی خرید کیفیت خوب فولاد میکرو آلیاژ , ما هستیم فولاد میکرو آلیاژ توزیع کننده & فولاد میکرو آلیاژ سازنده از چین بازار.


تاثیر عناصر آلیاژی در خواص فولاد ها - آزمايشگاه متالورژي حاميران

این عنصر آلیاژی به دلیل خواص کاربید سازی و کوچک نمودن ریز ساختار به همراه نیوبیم و تیتانیوم در فولادهای میکرو آلیاژی مورد استفاده قرار می گیرد. در فولاد های میکرو آلیاژی عناصر آلیاژی بیشتر از ۲۵% نمی باشد. این عناصر به تنهایی و یا به صورت ترکیبی باعث به وجود آمدن نیترات کربن در ریز ساختار شده و مقاومت فولاد را بالا.


اثر سرعت سرد شدن بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد ميكرو آلياژي .

امروزه فولادهاي ميكروآلياژي ميان كربن از جنبه ايجاد صرفه جويي قابل توجه در هزينه هاي توليد قطعات خودرو و همچنين افزايش راندمان توليد، مورد توجه قرار گرفته اند. كنترل خواص مكانيكي در قطعات توليد شده، با كنترل تركيب شيميايي فولاد، دماي پيش گرم و سرعت سرد شدن آن انجام پذير است. لذا هدف اين پژوهش بررسي اثر سرعت سرد شدن از.


فولاد میکرو,

فولاد آلیاژی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آلیاژ فولاد (به انگلیسی: Alloy steel) فولادی است که با عنصرهای گوناگون به صورت آلیاژ درآمده، برای بهبود ویژگی‌های مکانیکی فولاد می‌توان از ۱٫۰ تا ۵۰٪ از وزن آن را آلیاژ کرد. آلیاژهای فولاد دو دسته‌اند: فولاد کم‌آلیاژ و فولاد پُرآلیاژ. تفاوت میان این دو، می‌توان گفت، قراردادی است: اسمیت و هاشمی تفاوت این دو را در ۴٫۰٪ دانسته‌اند در حالی که.


فولاد میکرو آلیاژی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تولید فولادهای میکروآلیاژی یکی از مهمترین پیشرفت های متالورژیکی چند دهه اخیر بوده است . این فولادها به خاطر داشتن ترکیب عالی از خواصی همچون استحکام بالا ، چقرمگی مطلوب ، انعطاف پذیری و قابلیت جوشکاری مناسب از اهمیت ویژه ای بر خوردارند . مقادیر بسیار جزئی از عناصر میکروآلیاژ می توانند تاثیر به سزائی بر خواص نهایی.


تاثیر عناصر آلیاژی در خواص فولاد ها - آزمايشگاه متالورژي حاميران

این عنصر آلیاژی به دلیل خواص کاربید سازی و کوچک نمودن ریز ساختار به همراه نیوبیم و تیتانیوم در فولادهای میکرو آلیاژی مورد استفاده قرار می گیرد. در فولاد های میکرو آلیاژی عناصر آلیاژی بیشتر از ۲۵% نمی باشد. این عناصر به تنهایی و یا به صورت ترکیبی باعث به وجود آمدن نیترات کربن در ریز ساختار شده و مقاومت فولاد را بالا.


اثر سرعت سرد شدن بر ريز ساختار و خواص مكانيكي فولاد ميكرو آلياژي .

امروزه فولادهاي ميكروآلياژي ميان كربن از جنبه ايجاد صرفه جويي قابل توجه در هزينه هاي توليد قطعات خودرو و همچنين افزايش راندمان توليد، مورد توجه قرار گرفته اند. كنترل خواص مكانيكي در قطعات توليد شده، با كنترل تركيب شيميايي فولاد، دماي پيش گرم و سرعت سرد شدن آن انجام پذير است. لذا هدف اين پژوهش بررسي اثر سرعت سرد شدن از.


ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴ

ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر. ﺳﻴﻼن. ﻓﻮﻻد. ﻣﻴﻜﺮو. آﻟﻴﺎژي. Nb-V-Ti. در آزﻣﻮن ﻓﺸﺎر د. اغ. ☸. (. ﻳﺎدداﺷﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ) ﻣ. ﺤﺴﻦ ﻧﺼﻴﺮﻳﺎن. )1(. ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧﻲ. )2(. ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﻨﺼﻮري ﻧﮋاد. )3(. ﭼﻜﻴﺪه. رﻓﺘﺎر. ﺳﻴﻼن. ﻓﻮﻻد. ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت رﻳﺰﺳﺎﺧﺘﺎري. در آن. ﺣﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ داغ. ﻛﻪ ﺑﻪ. ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ،. ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي. دارد . در. ﺣﻴﻦ. ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﺷﻜﻞ. داغ. ، دو ﭘﺪﻳﺪه. ي. ﻣﻬﻢ. ﻣﺘﺎﻟﻮرژﻳﻜﻲ. ،. ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺒﻠﻮر. ﻣﺠﺪد. ،. در ﻛﻨﺎر. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ.


فولاد میکرو,

ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ، ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﻳﺸﻲ ﻧﻴﺘﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺗﺄﺛﻴ

-٣-٣. ﻣﻴﻜﺮﻭ ﺳﺨﺘﻲ. ﻣﺘﻮﺳـﻂ. ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﺨﺘﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﺯﻳﺮﻻﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻮﻳﻨﭻ ﻭ ﺗﻤﭙﺮ. ﺷﺪﻩ،. HV. ٣٤٦. ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ. )٤(ﺷﻜﻞ. ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﻲ. ﺳـﻄﺢ ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺷﺶ، ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ. ﻗـﺒﻞ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ . ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿ. ﺨﺎﻣﺖ. ﭘﻮﺷـﺶ، ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﺳـﺨﺘﻲ ﻗـﺒﻞ ﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻴﺘﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺭﺍ. ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﺨﺘﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩﻩ . ﺍﺳﺖ. ﻋـﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳـﺶ ﺿـﺨﺎﻣـﺖ ﭘﻮﺷﺶ،.


كنترل كيفيت - غلتك سازان سپاهان

20 ژوئن 2017 . —میکروسکوپ متالوگرافی و میکرو هاردنس جهت بررسی ریز ساختار و فاز های موجود . - نرم افزار Image Analyzer جهت بررسي ساختار ميكروسكوپي و ارزيابي اندازه گرافيت ها و اندازه و نوع آخال و ناخالصي ها. —دستگاه ترمومگنومترجهت اندازه گیری تغییرات مغناطيس شوندگي بر حسب درجه حرارت. —آزمایشگاه کالیبراسیون.


فولاد میکرو,

توليد هيدروژن خالص و گاز سنتز - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6 ژانويه 2018 . ابراهیمی با اشاره به کاربرد طرح گفت: از نتیجه این پروژه می توان در صنعت نفت، پالایشگاه، پتروشیمی و صنایع فولاد بهره برد. وی با اشاره به ويژگي هاي طرح گفت: توليد هيدروژن خالص و تکیه بر سوخت های پاک، کاهش انتشار و ذخیره سازی CO2 ، کاربرد ميکرو راکتور بستر ثابت براي غلبه بر معايب راکتور هاي.


WikiZero - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

A ASTM مورد استفاده در; ساخت سازه‌های مقاوم به حرارت (۱۳۹۶); فولاد میکرو آلیاژی استحکام بالا گرید S500MC مورد استفاده در ساخت کشنده‌های سنگین (۱۳۹۵); تولید محصولات کیفی در حوزه صنایع خودرو و صنایع نفت و گاز از جمله انواع گریدهای; API شامل APIX42 - APIX46 - APIX52 - APIX60 (1394); فولاد IGS-Gr.B طبق استاندارد.


اصل مقاله (974 K) - فصلنامه علمی - پژوهشی مواد نوین

بررسی سطح شکست نشان دهنده آن است که ریزساختار پرلیت ابدینیت در کنار فریت. چندوجهی در مقایسه با نمونه صرفا فریتی پرلیتی، شکست نرم تری را از خود نشان میدهد. در نمونهای با بیشترین انرژی. شکست، کمترین مقدار سختی در مقایسه با دیگر نمونههای عملیات حرارتی شده مشاهده گردید. واژه های کلیدی: فولاد میکرو آلیاژی، سیکل.


خبرنامه - انجمن آهن و فولاد ایران

27 فوریه 2018 . تغییر رفتار تبلور مجدد دینامیکی یک فولاد میکرو آلیاژی. در اثر رسوب Nb. محمدصادق محبی. ۱۱/۱۰-۱۱/۳۰. Integrated Smelting System WISAFS1,0 for Electric. Furnace; XU Hai-hun. ۱۱/۳۰ -۱۱/۵۰. تحلیل استراتژیک صنعت فولاد ایران جهت افزایش. صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی در راستای اقتصاد. مقاومتی؛ روح الله.


ریز ساختار پرلیتی در فولاد - شرکت آراپژوهش فناوری نانو (اولین .

در بالا از نمونه ریز ساختار پرلیتی در فولاد SPK عملیات حرارتی شده در شرکت آراپژوهش فناوری نانو با میکروسکوپ نیروی اتمی آرا پژوهش تصویر گرفته شده است.


شرکت تجهیزات دقیق شاب ساری .:. خبرها

هشتمین نمایشگاه بین المللی متالوژی، ریخته گری، فولاد، معادن و صنایع وابسته در روزهای 22 تا 25 مردادماه سال جاری در محل برگزاری نمایشگاه های استان اصفهان برگزار گردید. زمان افتتاحیه: ساعت . اطلاع به کلیه مراکز علمی و دانشگاهی ، فنی و حرفه ای در خصوص تبدیل میکروسکوب ساده و متالوگرافی به دستگاه میکرو هاردنس جهت کسب.


پروژه های انجام شده - پایش جوش | الکترود جوشکاری

برخی از پروژه های انجام شده توسط کارشناسان شرکت پایش جوش به شرح ذیل میباشد: - مشاوره، نظارت و اجرای ترمیم ترک خستگی در مبدل ایزوماکس پالایشگاه نفت تهران. - مشاوره، نظارت و اجرای جوشکاری تعمیری و عملیات حرارتی پوسته پمپ از جنس فولاد CA6NM، پالایشگاه نفت اصفهان. - تدوین تکنولوژی جوشکاری فولاد میکرو آلیاژی.


فولاد میکرو,

لیست پروژه جوشکاری

بررسی اثر متغییرهای جوشکاری بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن L۳۱۶ به L۳۰۴ به. روش جوشکاری GTAW. کاهش تنش پسماند به روش ارتعاشی. کاهش تنش پسماند به روش آلتراسونیک. تاثیر جوش بر روی فرکانس طبیعی قطعه. طراحی نرم افزار بررسی میکرو استراکچر جهت تعیین فاز آهن - کربن در ساختارها (Image.


با پذیرش مقاله تحقیقاتی دکتر رازانی، نام شرکت فولاد اکسین .

13 آگوست 2017 . در این مقاله، دکتر رازانی روش نوینی را برای محاسبات دقیق و سریع نورد ترمو مکانیکال (ورق فولاد APIX70) و ورق فولاد مخازن تحت فشار معرفی کرده است.این مدل محاسباتی در صنعت نورد ورقهای عریض فولاد میکرو آلیاژی کاربرد ویژه ای دارد. مقاله مذکور پس از ارزیابی توسط هیات داوران بین المللی این ژورنال مورد تائید و.


چاپ - دانشگاه تهران

"تاثیر عملیات پیرسازی همدما بر ریزساختار خواص مکانیکی ورفتار شکست ضربه فلز جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L." نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 42، 5 .. "بررسی مکانیزم رشد ترک خستگی و ارتباط آن با میکرو ساختار و مورفولوژی سطح شکست خستگی در فولاد پرلیتی ریل." سمپوزیم فولاد 85، تهران، اسفند 8-9، 1385.


مطالعه تجربی تأثیر عمق اولیه ی محفظه در فرآیند ماشین کاری EDM .

در این مقاله تأثیر عمق اولیه محفظه ی ماشین کاری با تنظیم پارامترهای ورودی (شدت جریان و زمان روشنی پالس) در فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی (EDM) برروی مولفه های سلامتی سطح (ضخامت لایه ی سفید، چگالی میکرو ترکها، عمق منطقه ی متأثر از حرارت و میکرو سختی) برای فولاد ابزار سردکار (DIN 1.2379) مورد مطالعه قرار گرفته.


Pre:طرح کسب و کار بهره
Next:تجهیزات معدن در دونتسک